Γυαλί Laminated

Τα τζάμια triplex είναι ελασματοποιημένα τζάμια ασφαλείας που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα στάνταρ EN 12543. Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα γυαλιά κολλημένα μεταξύ τους με ένα ή περισσότερα διαστρώματα μεμβρανών πολυβυνιλοβουτιραλίου (PVB). Σε περίπτωση θραύσης, τα θραύσματα παραμένουν κολλημένα στην μεμβράνη PVB και έτσι αποφεύγονται οι πιθανοί τραυματισμοί από την τυχαία πτώση των υαλοθραυσμάτων. Σε πλήρως πλαισιωμένη εγκατάσταση, τα θραύσματα γυαλιού συγκρατούνται από το PVB και το γυαλί εξακολουθεί να διατηρεί μια παραμένουσα αντοχή έως ότου αντικατασταθεί.

Εφαρμογές